Vertrouwelijkheid
Coacheffect hecht grote waarde aan de privacy van haar bezoekers en afnemers. Wij dragen er zorg voor dat de informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Beveiliging
Gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van gegevens.

Persoonsgegevens
Coacheffect verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

• NAW-gegevens;
• Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers;

Doel
Coacheffect verwerkt uw gegevens voor de volgende doelen:

  • Het onderhouden van contact;
  • Een goede en efficiënte dienstverlening; 
  • Facturering.

Verstrekking aan derden
De gegevens die door ons worden geregistreerd worden niet aan derden verstrekt. Enkel in de gevallen dat de wet het voorschrijft, of een gerechtelijk bevel ons daartoe verplicht.Wijzigen en verwijderen
U kunt de door u verstrekte bedrijfsgegevens altijd laten wijzigen of op verzoek laten verwijderen. Coacheffect bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

Vragen?
Als u nog vragen hebt over ons privacybeleid, neem dan contact met ons op.

>