Coacheffect neemt de nodige zorgvuldigheid in acht bij het samenstellen en onderhouden van de website en maakt gebruik van bronnen die zij betrouwbaar acht. Coacheffect geeft geen garanties over de juistheid of volledigheid van informatie op de website.

Coacheffect verstrekt door middel van deze website informatie over de diensten die door coacheffect worden aangeboden. De informatie op de website is gebaseerd op huidige inzichten en kan zonder nadere aankondiging worden gewijzigd.

Coacheffect is uiterst selectief ten aanzien van sites waarnaar verwezen wordt. Toch kunnen wij niet instaan voor de inhoud en het functioneren van deze sites, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en / of diensten die daarop worden aangeboden.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maakt inbreuk op intellectuele rechten.

Heeft u vragen of opmerkingen met betrekking tot de inhoud van de website? Neem dan contact met ons op door middel van ons contactformulier. Coacheffect zal uw bericht zo spoedig mogelijk beantwoorden.

>