juli 6

diversiteit en inclusie

0  comments

Diversiteit en inclusie hangen samen. Een inclusieve organisatie begint met diversiteit. En een succesvolle diverse organisatie moet ook wel inclusief zijn. Volg je het nog?
Met diversiteit wordt de samenstelling van de groep bedoeld. En inclusie gaat over processen die ervoor zorgen dat iedereen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelt.
Of anders… Diversiteit gaat over verschillen en inclusie over hoe we met de verschillen omgaan. 

wat is diversiteit?

Het hebben van veel dezelfde type medewerkers is niet goed voor de continuïteit van een organisatie. Organisaties met een divers personeelsbestand zijn vernieuwender, creatiever en lossen problemen beter op. Dit komt omdat medewerkers verschillende gezichtspunten hebben. 
Diversiteit is goed voor vernieuwing van processen, producten en diensten. Vandaar dat diversiteit op de agenda van veel organisaties staat. Het gaat daarbij allang niet meer alleen over man/vrouw. Het gaat over allerlei zaken, zoals beperkingen, leeftijd, etnische herkomst, seksuele oriëntatie, genderidentiteit, religie, sociale klasse en politieke voorkeur. 

wat is inclusie?

Zoals ik al zei, diversiteit en inclusie hangen samen. Het zijn geen synoniemen.
Maar wat is dan precies inclusie? Het is een term die vanuit Amerika is komen overwaaien en daar in een adem wordt gebruikt met het begrip diversiteit. Inclusie is mensen werkelijk betrekken, insluiten, opnemen in de groep. Inclusie gaat over processen die ervoor zorgen dat iedereen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelt.

Als je alleen aandacht geeft aan het vergroten van de diversiteit in een team of organisatie en je doet niets aan het verbeteren van de inclusie, dan is de kans groot dat je de nieuwe talenten die je aantrekt vrij snel weer kwijtraakt en dat er meer conflicten komen.  Diversiteit brengt immers verschillen in opvattingen en werkstijl met zich mee. Mensen die zich in een organisatie niet thuis voelen of denken te worden buitengesloten zijn minder betrokken en doen hun werk minder goed. 
Medewerkers stromen uit omdat zij zich niet thuis voelen, omdat ze niet gezien worden en omdat ze hun kwaliteiten niet 100% kunnen inzetten. 
In een inclusieve werkcultuur worden alle aanwezige talenten gezien en benut, verschillende ideeën worden gehoord en niemand wordt op basis van zijn of haar ‘andersheid’ impliciet of expliciet buitengesloten. Mensen kunnen veilig hun mening geven. Ze respecteren elkaar, benaderen elkaar open en geïnteresseerd.
Inclusie betekent overigens niet dat alles kan en alles mag, of dat iedereen zijn zin krijgt.

Een organisatie die inclusief is, is een leukere organisatie om voor en mee te werken. Medewerkers voelen zich meer verbonden. Zo’n organisatie is in staat (top)talenten aan te trekken en te behouden. De organisatie heeft toegang tot nieuwe markten.
Een inclusieve organisatie kan beter functioneren, omdat er ruimte is voor verschillende inzichten en meningen en medewerkers zich kunnen identificeren met de organisatie. 

is meer beter?

Er zijn ook grenzen aan diversiteit en inclusie.Meer diversiteit en inclusie in je organisatie betekent niet per definitie dat dit beter is. Een organisatie met personeel dat te homogeen is, is niet goed voor de levensvatbaarheid van een organisatie. Maar te heterogeen ook niet. Hetzelfde geldt voor inclusie. Te exclusief is niet goed, maar te inclusief ook niet. Het is dus belangrijk om daar een evenwicht in te vinden.

Een inclusieve organisatie kenmerkt zich door eenheid in verscheidenheid. Het is een samenhangend geheel van mensen die zich tot elkaar verhouden en zich met elkaar identificeren.

Wil je vooruit, leren hoe je kunt bijdragen aan meer diversiteit en inclusie? Neem contact op of boek een gratis strategiegesprek waarin ik je waardevolle tips kan geven afgestemd op jouw situatie.

Afbeelding door: Agence Olloweb

Tags

diversiteit, inclusie, leiderschap, verschillen


Misschien vind je dit ook interessant...

rust in je hoofd

rust in je hoofd

doelen bereiken

doelen bereiken
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Abonneer je op de nieuwsbrief!

>